Thứ sáu, 02/12/2022

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường

Chủ nhật, 30/09/2018 1481 lượt xem

XIV

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (10 TTHC)

1

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

1.1

 

 

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

45 ngày làm việc

 

45

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 636/QĐ- UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã

hội đặc biệt khó khăn: 55 ngày làm việc

 

 

 

55

 

 

 

1.2

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

30 ngày làm việc

 

30

 

 

 

x

 

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã

hội đặc biệt khó khăn: 40 ngày làm việc

 

 

 

40

 

 

1.3

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư  đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

20 ngày làm việc

 

30

 

 

x

 

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã

hội đặc biệt khó khăn: 30 ngày làm việc

 

 

 

30

 

 

 

1.4

 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

15 ngày làm việc

 

15

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 636/QĐ- UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã

hội đặc biệt khó khăn: 25 ngày làm việc

 

 

 

25

 

 

1.5

 

 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

10 ngày làm việc

 

10

 

 

x

 

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 20 ngày

làm việc

 

 

 

20

 

 

1.6

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn

liền với đất phát hiện.

 

 

Không quy định

 

 

Không quy định

 

 

x

 

 

 

1.7

 

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

30 ngày làm việc

 

30

 

 

x

 

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 40 ngày

làm việc

 

 

 

40

 

 

1.8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử  dụng đất lần  đầu; tăng

thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền

20 ngày làm việc

 

20

 

 

x

 

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã

hội đặc biệt khó khăn: 30 ngày làm việc

 

 

 

30

 

 

sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp

Giấy chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử

dụng đất

30 ngày làm việc

 

30

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 636/QĐ- UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 40 ngày

làm việc

 

 

 

40

 

 

 

1.10

 

 

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

30 ngày làm việc

 

30

x

 

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày

nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

 

40

 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

4

Tổng truy cập

464022