Thứ sáu, 07/10/2022

Phòng Chống COVID 19

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ, KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đơn vị bầu cử số 1

Gồm: Xã Trường Yên

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

 

 

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Trình độ

 

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

Ngày vào đảng

(nếu có)

đại biểu HĐND

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Phạm Thị Hồng Chuyên

14/6/1981

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 14, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phố Thanh Xuân, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Luật kinh tế

Thạc sĩ Luật                                 

Cao cấp

Anh trình độ B1

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Trưởng khối Cơ quan khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

03/9/2003            

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ:

2011 - 2016; 2016 - 2021

 

2

Nguyễn Văn Cường

04/02/1976

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Tư pháp

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

Anh trình độ B1

Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

18/7/2001              

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ

2011 - 2016;

2016 - 2021

 

3

Nguyễn Thị Lan

24/3/1986

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Hạ Trạo, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Kế toán tổng hợp

 

Sơ cấp

Anh trình độ C

Công chức cấp xã,

Công chức Tài chính - Kế toán

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

06/9/2012                  

 

 

4

Nguyễn Thị Mai Phương

16/4/1983

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

 

Số nhà 16, ngõ 125, đường Triệu Việt Vương, phố Trung Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Kế toán doanh nghiệp

 

Trung cấp

Anh trình độ B

Công chức

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

05/01/2009

 

 

5

Vũ Minh Sơn

15/10/1973

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 11, ngõ 463, đường Lê Thái Tổ, phố Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Kế toán

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh            

Cao cấp

Anh trình độ B

Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

17/5/1996                   

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ

2016 -2021

 

6

Lê Văn Thắng

11/10/1972

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Giáo dục Tiểu học

 

Trung cấp

Anh trình độ B

Cán bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

03/7/1996                

 

 

7

Nguyễn Thị Yến

09/11/1983

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Đông Thành, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Quản lý văn hóa

Thạc sĩ Quản lý văn hóa               

Trung cấp

Anh trình độ B1 khung Châu Âu

Cán bộ cấp xã, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

17/01/2005          

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ

2011 - 2016; 2016 - 2021.

Xã Trường Yên nhiệm kỳ

2016 -2021

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị bầu cử số 2

Gồm: Xã Ninh Hòa

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

 

 

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Trình độ

 

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

Ngày vào đảng

(nếu có)

đại biểu HĐND

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Đặng Thanh Chương

12/9/1963

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Quán Vinh, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Trắc địa công trình

 

Sơ cấp

 

Giám đốc doanh nghiệp

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc tế 1/5 - Số 333, phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

 

 

 

2

Nguyễn Thị Hương

20/9/1987

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Thôn Ngô Thượng, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Văn học

 

Trung cấp

Anh trình độ B

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

03/4/2017              

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ

2016 - 2021

 

3

Nguyễn Minh Khuê

14/01/1980

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 16, ngõ 257, đường Trần Quang Khải, phố Phương Đình, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Ngữ văn

Thạc sĩ Quản lý giáo dục                  

Trung cấp

Anh trình độ B1

Công chức

Ban Tổ chức Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

20/12/2005        

 

 

4

Đào Sĩ Hải Sơn

19/10/1974

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Khu dân cư mới, đường Lê Thánh Tông, phố Phúc Thịnh, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Giáo dục Tiểu học

 

Cao cấp

Anh trình độ C

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

03/9/2000         

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ

2016 -2021

 

5

Phạm Thị Hồng Thắm

02/10/1995 

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Ngô Thượng, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Công tác xã hội

 

 

Anh trình độ B

 

Công chức cấp xã, Công chức Văn hóa - Xã hội

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

 

 

 

 

 

Đơn vị bầu cử số 3

Gồm: Xã Ninh Giang

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

 

 

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Trình độ

 

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

Ngày vào đảng

(nếu có)

đại biểu HĐND

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Hà Văn Hoàn (Đại đức Thích Thanh Cương)

04/8/1980

Nam

Việt Nam

Kinh

Phật giáo, Đại đức

Xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Chùa Tổ Linh, thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Tôn giáo; Trung cấp, ngành Phật giáo

 

 

Trung trình độ HSK4

Tu sĩ Phật giáo, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hoa Lư

 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

 

 

 

2

Lê Thị Minh Hằng

16/4/1990

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 470, phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Cao đẳng, chuyên ngành Quản trị văn phòng

 

Sơ cấp

Anh trình độ B

Nhân viên văn thư

Văn phòng HĐND&UBND huyện - Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

25/7/2015            

 

 

3

Đàm Viết Quản

05/7/1965

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 46, phố Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

10/10

Đại học, chuyên ngành Điều tra tội phạm

 

 

Cao cấp

Anh trình độ C

Công an, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện

Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

09/12/1992

 

 

4

Phạm Văn Tiệp

07/7/1989

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Thượng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Tham mưu Chỉ huy Công an nhân dân

 

Trung cấp

Anh trình độ B

Công an

Đội Tổng hợp - Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

19/5/2013          

 

 

5

Lưu Xuân Tình

17/12/1983

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Phố Phương Đình, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học  

Cao cấp

Anh trình độ B1

Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

23/02/2012             

 

 

 

Đơn vị bầu cử số 4

Gồm: Xã Ninh Mỹ, thị trấn Thiên Tôn

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

 

 

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Trình độ

 

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

Ngày vào đảng

(nếu có)

đại biểu HĐND

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Bùi Xuân Cương

22/8/1975

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Đường trục UBND xã Ninh Giang, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế

 

Trung cấp

Anh trình độ A

Công chức cấp xã, Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

14/12/1997               

Xã Ninh Giang, nhiệm kỳ

2004 - 2009

 

2

Phạm Thị Hương Giang

18/10/1986

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 962, đường Nguyễn Công Trứ, phố Bắc Thịnh, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế

 

Trung cấp

 

Anh trình độ B1

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

03/11/2009               

 

 

3

Trịnh Thị Thu Hoài

20/12/1991

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xóm Nhân Lý, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Tài chính - Kế toán

 

Sơ cấp

 

 

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

Trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

03/6/2012              

 

 

4

Trần Văn Hùng

23/5/1970

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xóm Đông Đình, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế

 

 

Trung cấp

Anh trình độ B

Cán bộ cấp xã, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

19/8/1990            

Xã Ninh Mỹ, nhiệm kỳ:

2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021

 

 

5

Trần Danh Lợi

06/8/1980

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 04, ngách 21, ngõ 606, đường Trần Hưng Đạo, phố Hợp Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Sư phạm Toán

Thạc sĩ Quản lý kinh tế                     

Cao cấp

Anh trình độ B

Cán bộ cấp xã, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn

Trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

03/9/2006            

 

 

6

Lưu Quang Minh

06/8/1979

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 818, đường Nguyễn Công Trứ, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

12/12

Đại học, ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

Thạc sĩ Khoa học cây trồng          

Cao cấp

Anh trình độ B1 khung Châu Âu

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư

30/12/2004             

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ

2016 - 2021

 

7

Phạm Thị Kim Oanh

21/9/1980

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Mỹ Lộ, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh                  

Cao cấp

Anh trình độ B1 khung Châu Âu

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

09/01/2004           

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ

2016 - 2021

 

 

Đơn vị bầu cử số 5

Gồm: Xã Ninh Khang

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

 

 

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Trình độ

 

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

Ngày vào đảng

(nếu có)

đại biểu HĐND

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Phạm Thị Việt Anh

10/3/1991

Nữ

Việt

 Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Quản lý công

 

Sơ cấp

Anh trình độ B

Công chức

Phòng Nội vụ - Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

27/9/2014              

 

 

2

Phạm Thị Thúy Hòa

15/02/1972

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Sư phạm Tiểu học

 

Trung cấp

Anh trình độ B1

Giáo viên, Hiệu trưởng

Trường Tiểu học Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

03/3/1994                

 

 

3

Lê Văn Khoa

18/02/1977

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 16, ngõ 6, đường Đinh Tất Miễn, phố Khánh Trung, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Thi công công trình

Thạc sĩ Quản lý kinh tế                 

Cao cấp

Anh trình độ B1

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

07/8/2001             

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ  

2016 -2021

 

4

Nguyễn Thị Luyến

25/9/1988

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

Anh trình độ B

Giáo viên, Tổ phó Tổ chuyên môn

Trường Tiểu học Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

10/9/2015                           

 

 

5

Ngô Thị Nguyệt Minh

13/12/1975

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Phố Mỹ Lộ, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Luật

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

Anh trình độ B1

Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ

Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

04/3/1998                  

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ

2016 - 2021

 

 

Đơn vị bầu cử số 6

Gồm: Xã Ninh Vân

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

 

 

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Trình độ

 

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

Ngày vào đảng

(nếu có)

đại biểu HĐND

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Vũ Hải Đăng

08/5/1986

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Số nhà 30, ngõ 44, đường Kim Đồng, phố Phúc Hải, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

 

Trung cấp

 

Bộ đội, Trợ lý Chính trị

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

31/12/2009

 

 

2

Lã Minh Hiếu

03/8/1976

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Số nhà 22, ngõ 50, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

 

Cao cấp

Anh, trình độ C

Bộ đội, Chính trị viên

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

09/4/1998

 

 

3

Hoàng Thị Hoài

05/4/1998

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Phú Lăng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Giáo dục mầm non

 

 

 

Phó Bí thư Chi đoàn thôn; Giáo viên hợp đồng

Chi đoàn thôn Phú Lăng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư; Trường Mầm non Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

 

 

 

4

Nguyễn Đại Nam

10/9/1991

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Thượng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Quan hệ công chúng và truyền thông

 

Sơ cấp

Anh trình độ B

Công chức

Ban Dân vận Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

22/01/2020

 

 

5

Mai Thị Nhung

29/9/1987

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Vũ Xá, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Luật kinh tế

 

Trung cấp

Anh trình độ B

Cán bộ cấp xã, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Ninh Vân

Trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

20/3/2007

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ 2016 - 2021; xã Ninh Vân, nhiệm kỳ: 2011 - 2016, 2016 - 2021

 

6

Bùi Duy Quang

01/01/1971

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Số nhà 13, ngõ 145, đường Trương Hán Siêu, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Hệ thống điện

 

Cao cấp

Anh trình độ C

Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

19/01/1999

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ      2016 - 2021

 

7

Hoàng Văn Tuấn

16/12/1969

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Cầu đường; Đại học, ngành Hành chính học; Đại học, ngành Quản lý kinh tế

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Cao cấp

Anh trình độ B1

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

04/12/1996

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ

2011 - 2016;

2016 - 2021

 

8

Bùi Thanh Xuyên

09/11/1980

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 59, ngõ 322, đường 30/6, phố Phúc Trì, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Luật

 

Trung cấp

Anh, trình độ B

Cán bộ, Phó Trưởng ban Pháp chế

Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

26/8/2005

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ

2016 - 2021

 

 

Đơn vị bầu cử số 7

Gồm: Xã Ninh An, xã Ninh Thắng

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

 

 

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Trình độ

 

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

Ngày vào đảng

(nếu có)

đại biểu HĐND

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Trịnh Thị Ngọc Dung

28/5/1992

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Kế toán

 

Sơ cấp

Anh trình độ B

Nhân viên hợp đồng

Hội Nông dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

08/9/2017           

 

 

2

Hoàng Thị Vân Giang

04/7/1991

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 269, đường Lê Thái Tổ, phố Trung Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Luật

 

Thạc sĩ Luật kinh tế                         

 

Anh, trình độ B

Cán bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

14/9/2017       

 

 

3

Tống Văn Hiếu

27/01/1978

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 21, ngõ 8, đường Thành Công, phố Khánh Thành, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh         

Trung cấp

Anh trình độ B

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Hội Nông dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

18/8/2004                 

 

 

4

Nguyễn Quốc Hưng

08/9/1971

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 01, ngách 01, đường Trần Hưng Đạo, phố 12, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Kỹ thuật Mật mã; Đại học, ngành Kế toán

 

Cử nhân

Anh trình độ C

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

25/01/2000        

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

5

Nguyễn Thị Hoài Phương

11/5/1983

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Số nhà 15, ngõ 850, đường Trần Hưng Đạo, phố Tân Khang, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Kỹ sư nông học

Thạc sĩ Nông nghiệp                        

Trung cấp

Anh trình độ B

Công chức

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

14/8/2009               

 

 

6

Phạm Thái Thạch

03/10/1977

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Bình Chương, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Quản lý đất đai

Thạc sĩ Quản lý đất đai                  

Trung cấp

Anh trình độ C

Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát trển nông thôn

Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

08/4/2005            

 

 

7

Vũ Thị Thanh Tuyết

13/8/1986

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phố Đông Nam, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, chuyên ngành Công nghệ sinh học

 

Sơ cấp

Anh trình độ B

Công chức

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

23/5/2013               

 

 

 

Đơn vị bầu cử số 8

Gồm: Xã Ninh Xuân, xã Ninh Hải

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

 

 

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Trình độ

 

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

Ngày vào đảng

(nếu có)

đại biểu HĐND

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Vũ Văn Chung

10/3/1974

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 23, đường Đinh Tiên Hoàng, phố 2, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Luật

 

Thạc sĩ Luật                                 

Cao cấp

Anh trình độ C

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

19/8/2009       

 

 

2

Phạm Thị Dung

30/8/1981

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 90, ngõ 175, đường Lê Thái Tổ, phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Trung cấp, chuyên ngành Y học cổ truyền

 

Sơ cấp

Anh trình độ B

Viên chức

Trạm Y tế xã Ninh Mỹ - Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

16/3/2015             

 

 

3

Nguyễn Việt Dũng

13/10/1990

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Số nhà 132, phố Ngọc Mỹ, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Sư phạm Ngữ văn

 

Trung cấp

Anh trình độ B

Cán bộ, Phó Bí thư Huyện đoàn

Huyện đoàn Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

30/11/2017        

 

 

4

Phạm Văn Đảm

20/11/1980

Nam

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Thôn Trung, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

12/12

Đại học, ngành Sư phạm Vật lý

 

Trung cấp

Anh trình độ B1

Cán bộ, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

09/4/2009             

Huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ 2016 -2021

 

5

Lê Thị Nhung

03/4/1980

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Kế toán

 

 

Trung cấp

 

Anh trình độ B

Công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

11/5/2001       

 

 

6

Vũ Thị Liên Thủy

29/4/1994

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Thôn Ngô Hạ, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Y học cổ truyền

 

Sơ cấp

Anh trình độ B

Bác sỹ

Trạm Y tế xã Ninh Mỹ - Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

 

 

 

7

Nguyễn Thị Minh Yến

10/02/1985

Nữ

Việt Nam

Kinh

Không

Xã Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Số nhà 15, ngõ 511, đường Tôn Đức Thắng, phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12/12

Đại học, ngành Du lịch học

Thạc sĩ Văn hóa học                    

Cao cấp

Anh trình độ C

Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn

Huyện đoàn Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

19/8/2011        

 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

3

Tổng truy cập

453492