Thứ ba, 25/01/2022

Cải cách hành chính

Hoa Lư đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Hoa Lư đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

 

Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, thời gian qua, huyện Hoa Lư đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ngành, các lĩnh vực từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt, trong năm 2020, huyện Hoa Lư đã đạt được nhiều kết quả cao trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Chỉ số cải cách hành chính của huyện vươn kên đứng thứ 2/8 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Công dân đến giao dịch tại Trung tâm một cửa liên thông huyện

Ảnh: Mạnh Hà

Để công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực, thời gian qua, UBND huyện Hoa Lư tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân am hiểu thực hiện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện được xem là bộ phận rất quan trọng thể hiện rõ nét nhiệm vụ cải cách hành chính. Chính vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo bộ phận này thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn được kiện toàn, bố trí công chức theo quy định để giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân đúng hạn. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND 11 xã, thị trấn thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, trực "Một cửa" đảm bảo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra công tác tiếp công dân tại các xã, thị trấn. Tại Trung tâm Một cửa Liên thông của huyện và các xã, thị trấn đều được mở sổ và hòm thư góp ý để người dân phản ánh những ý kiến, kiến nghị về công tác cải cách thủ tục hành chính, về thái độ phục vụ của công chức, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của các bộ phận. Qua các ý kiến đóng góp của người dân, chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, viên chức tiếp thu, khắc phục những hạn chế, nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ phục vụ nhân dân.

Thời gian qua, UBND huyện đã triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; quản lý và sử dụng tốt hộp thư điện tử, đồng thời tiếp tục vận hành và thực hiện tốt Trang thông tin điện tử của huyện; công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định tới người dân và doanh nghiệp trên Website của huyện qua địa chỉ https://hoalu.ninhbinh.gov.vn; tăng cường đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát việc thực hiện cải cách hành chính. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Bên cạnh đó, huyện Hoa Lư tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, huyện đã giải quyết 1.541 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến theo hệ thống một cửa điện tử của huyện và trả kết quả bảo đảm quy định về quy trình, thời gian đạt 100%.

Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện cải cách hành chính được nâng cao, thông qua hoạt động cải cách hành chính tại địa phương đã góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, người dân thật sự hài lòng khi đến liên hệ công việc tại chính quyền địa phương các cấp. Góp phần xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, đáp ứng niềm tin của nhân dân. Thực hiện tốt chủ đề công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh về “kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”./.

Phạm Đỉnh – Trung tâm VHTT&TT huyện

 

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

6

Tổng truy cập

389236