Chủ nhật, 24/09/2023,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

Cải cách hành chính

Huyện Hoa Lư đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ ba, 17/09/2019

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, đạo đức tốt, năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ; nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức và cá nhân trong giải quyết công việc; thực hiện ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao năng lực điều hành, quản lý; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đó là mục tiêu chung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 vừa được UBND huyện triển khai.

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

601603

Trực tuyến : 10

Hôm nay : 217

Hôm qua : 262