Thứ hai, 15/08/2022

Cải cách hành chính

Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết TTHC

 

Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Thực hiện Văn bản số 8899/VPCP-KSTT ngày 06/12/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu: Các sở, ban, ngành của tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh việc chứng thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính; kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội. Xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức./.

Mạnh Hà

 

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

14

Tổng truy cập

427703