Thứ bảy, 20/04/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

Hoa Lư hoàn thành 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện được tập huấn nâng cao nhận thức về chính quyền điện tử, chuyển đổi số cấp xã phiên bản 1.0

Thứ tư, 03/04/2024 | Đã xem: 71 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0); UBND huyện Hoa Lư đã ban hành Kế hoạch 154/KH-UBND ngày 11/10/2022 về việc triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Hoa Lư (phiên bản 1.0).

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh) tập huấn cho 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện về kỹ năng số trong chính quyền số và kiến thức về công nghệ thông tin. Hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, sự hiểu biết về công tác chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại các buổi tập huấn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức xã được nâng cao kiến thức về: Tổng quan về mô hình chuyển đổi số cấp xã; Hướng dẫn khai thác, sử dụng hiệu quả một số nền tảng, ứng dụng số phục vụ mô hình chính quyền số cấp xã; Hướng dẫn kỹ năng số cơ bản: Kỹ năng tìm kiếm thông tin, quản lý và chia sẻ dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường số, khắc phục một sự cố máy tính thông thường.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung vào 3 nhiệm vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Cụ thể, xây dựng Chính quyền số tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, chú trọng đưa vào sử dụng các nền tảng, ứng dụng mới phục vụ người dân trong việc giao tiếp, tương tác hai chiều giữa người dân và cơ quan Nhà nước trên thiết bị công nghệ thông tin.

Tại các Hội nghị tập huấn, Kỹ sư của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh) đã giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số, mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số; Tác động của chuyển đổi số đối với người dân, doanh nghiệp và chính quyền cấp xã; Giới thiệu về kiến thức, kỹ năng về bảo đảm an toàn thông tin khi tham gia các giao dịch trên môi trường số. Từ đó, tuyên truyền Nhân dân thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, kinh tế số đem lại lợi ích đáng kể cho người dân và cách thức tự bảo vệ mình trong môi trường mạng./.

Một vài hình ảnh tại các buổi tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin, ảnh: Thu Hà – Văn hóa và Thông tin huyện

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

673503

Trực tuyến : 5

Hôm nay : 143

Hôm qua : 853