Thứ sáu, 07/10/2022

Chuyển đổi số

Hoa Lư: Tháo gỡ khó khăn trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến

Với mục tiêu hiện đại hóa các thủ tục hành chính theo Đề án 06 của Chính phủ, thời gian qua huyện Hoa Lư đã không ngừng đẩy mạnh số hóa, tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai thực hiện trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

Hoa Lư: Tháo gỡ khó khăn trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến

Công an huyện Hoa Lư sử dụng dịch vụ công trực tuyến để làm thủ tục cấp đăng ký xe cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, xã Trường Yên (huyện Hoa Lư) tiếp nhận khoảng hơn 500 hồ sơ, thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100%. Tuy nhiên, việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn chiếm tỷ lệ thấp, tính từ ngày 15/3 - 15/7, xã Trường Yên mới tiếp nhận 75 hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính mức độ 4; 55 hồ sơ mức độ 3. 

Đại diện UBND xã Trường Yên cho biết: UBND xã đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân về thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, do người dân còn thói quen là nộp hồ sơ trực tiếp và việc sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, cùng với đó là đường truyền hệ thống yếu đã ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Không chỉ ở xã Trường Yên, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hoa Lư cũng gặp khó khăn tương tự trong công tác thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Theo phân cấp, huyện Hoa Lư thực hiện 14/25 dịch vụ công thiết yếu. 

Hiện nay, trang thông tin điện tử của huyện đã cơ bản cung cấp thông tin theo quy định; cung cấp tất cả các thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa điện tử ở mức độ 2, nâng cấp một số thủ tục hành chính lên mức độ 3, 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Từ ngày 15/3- 15/7, toàn huyện thực hiện được hơn 2.500 hồ sơ mức độ 4; trên 400 hồ sơ thực hiện mức độ 3; các hồ sơ chủ yếu thực hiện trên lĩnh vực tư pháp, quản lý lưu trú. 

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 ở cấp huyện, cấp xã còn thấp so với yêu cầu đặt ra, các dịch vụ công mức độ 2 vẫn đang được sử dụng rộng rãi và chiếm tỷ lệ lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chưa hình thành thói quen giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến nên đã lựa chọn cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa các cấp. Bên cạnh đó, nhiều người dân chưa từng tiếp xúc công nghệ thông tin như máy vi tính, Internet, điện thoại thông minh… 

Việc mở tài khoản qua dịch vụ công yêu cầu phải có số điện thoại chính chủ, trong khi nhiều người dân sử dụng số điện thoại không chính chủ hoặc thông tin của nhà mạng không khớp với dữ liệu quốc gia dân cư, khiến việc cấp tài khoản trên cổng dịch vụ công gặp nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin được trang bị thực hiện dịch vụ công còn thiếu và chưa đồng bộ… cũng là nguyên nhân gây khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Nhằm tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện, Hoa Lư đang tập trung kiểm tra, đánh giá thực trạng việc triển khai và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, đồng thời đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đồng thời, tiến hành rà soát, cung cấp 100% các dịch vụ đủ điều kiện lên mức độ 3, 4 trên cổng thông tin dịch vụ công. Ứng dụng triệt để các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho đến trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4; công khai đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính đã được công bố trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

Bên cạnh đó, bố trí nhân sự tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và tại cơ quan, đơn vị tiếp nhận trực tiếp hồ sơ. Nâng cao trình độ của đội ngũ công chức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt các phần mềm qua dịch vụ công trực tuyến. 

Cùng với đó, nghiên cứu giảm thời gian xử lý đối với các dịch vụ công trực tuyến, minh bạch thông tin với người dân để khuyến khích người dân tham gia sử dụng. Tăng cường hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và ưu tiên giải quyết trước những thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. 

Tuy nhiên, để Đề án 06 thực sự đi vào đời sống, huyện Hoa Lư đề nghị các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến như: giảm tiền phí, lệ phí... nhằm tạo thay đổi thói quen của công dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dần dần từ bỏ phương thức liên hệ kiểu cũ. 

Cùng với đó, Nhà nước và doanh nghiệp vào cuộc hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, Internet cho người dân; hỗ trợ máy tính; điểm truy cập Internet công cộng; hệ thống mạng Wi-fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân có điều kiện tiếp cận dịch vụ. 

Hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thì người dân, doanh nghiệp cũng cần nâng cao nhận thức và hiểu rõ lợi ích lớn của dịch vụ công mang lại. Mạnh dạn sử dụng các dịch vụ công để tạo thói quen, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại và đảm bảo thuận tiện. 

Nguồn: Báo  Ninh Bình

Liên kết Website

Quản lý văn bản

Một cửa điện tử

Thông tin truy cập

Đang Online

4

Tổng truy cập

453487