Thứ ba, 23/07/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

Phát động cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện

Thứ tư, 13/09/2023 | Đã xem: 532 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 10/9/2023, Tổ Công tác Đề án 06 của UBND huyện đã triển khai Kế hoạch Phát động cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện Hoa Lư (Từ ngày 10/9/2023 đến 31/10/2023). 

Thông qua đó nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự hình thành công dân số, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID phổ biến trong các giao dịch hàng ngày.

Huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người am hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin; phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân trong việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp huyện, cấp xã đến từng tổ dân phố, thôn, xóm; hình thức tuyên truyền và hướng dẫn công dân thực hiện linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn dân cư, từng đối tượng.

Chỉ tiêu thực hiện trong đợt cao điểm “50 ngày, đêm”: Đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện cài đặt, đăng ký, kích hoạt ứng dụng VNeID (Mức 1: thực hiện trực tiếp trên thiết bị cá nhân, Mức 2: đến trụ sở tiếp dân của Công an xã, thị trấn; nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD của Công an huyện để thực hiện).

Hướng dẫn 100% công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản VNeID phải được kích hoạt; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ 2 trang… trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải gương mẫu đi đầu, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền để công dân biết, khai thác, sử dụng tài khoản VNelD trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch dân sự.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/9/2023 đến 31/10/2023.

Nội dung thực hiện bao gồm: Tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang và công dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản VneID; tuyên truyền về lượi ích của ứng dụng VneID, lợi ích của tài khoản VneID mức 1, mức 2; hướng dẫn, hỗ trợ công dân kích hoạt và sử dụng tài khoản VneID.

Kế hoạch của Tổ Công tác Đề án 06 cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị, trong đó: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 các cấp, các cơ quan thuộc khối xây dựng Đảng có trách nhiệm quán triệt, yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình phải hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt VNeID mức độ 2 hoàn thành trước ngày 25/9/2023 và tuyên truyền, vận động các thành viên gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú đăng ký, kích hoạt VNeID.

Công an huyện (Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của UBND huyện) chỉ đạo Công an xã, thị trấn tham mưu Cấp ủy, Chính quyền chỉ đạo, huy động các lực lượng thực hiện cao điểm đạt hiệu quả theo chỉ tiêu, thời gian được giao; 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện cài đặt, đăng ký, kích hoạt ứng dụng VNeID. Phát huy vai trò cơ quan thường trực Đề án 06 các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ công dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng VNeID theo cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thực hiện; Lập danh sách xác nhận sau khi công dân đã kích hoạt thành công và danh sách công dân không có mặt, danh sách công dân không đủ điều kiện cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID.

 UBND các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại địa phương (hoàn thành trước ngày 12/9/2023), giao chỉ tiêu hàng ngày, tuần, tháng và toàn đợt cao điểm; đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện thường trú trên địa bàn phải được đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Thành lập và huy động các lực lượng xuống trực tiếp khu phố, thôn, xóm; phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn công dân cài đặt, đăng kỷ, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đã được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đã được giao./.

BT: Mạnh Hà

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

776747

Trực tuyến : 16

Hôm nay : 348

Hôm qua : 471

W88vnz - https://139.99.113.80/ KUBET 131.31 - https://51.79.131.31/