Thứ tư, 21/02/2024,
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Hoa Lư

Tập huấn chuyển đổi số và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ công tác truyền thông giảm nghèo về thông tin năm 2023

Thứ tư, 29/11/2023 | Đã xem: 122 | Nhận xét: 10
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Tập huấn chuyển đổi số và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ công tác truyền thông giảm nghèo về thông tin năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 19/07/2023 của UBND huyện Hoa Lư về việc triển khai, thực hiện tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 “truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn huyện Hoa Lư năm 2023, sáng ngày 29/11/2023. UBND huyện Hoa Lư tổ chức lớp tập huấn Chuyển đổi số và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công tác truyền thông Giảm nghèo về thông tin năm 2023

Đồng chí Đào Thị Hải Hà – Trưởng phòng Đào tạo Trung tâm Công Nghệ và Thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cho lớp tập huấn

Về dự lớp tập huấn gồm có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, cùng toàn thể Công chức Văn hóa - Xã hội; cán bộ Đài truyền thanh các xã, thị trấn; Bi thư chi bộ thôn, xóm, phố; Chi hội Trưởng hội Phụ nữ các thôn, xóm, phố trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua buổi tập huấn đã giúp đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin, cách tiếp cận về giảm nghèo bền vững. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn huyện. Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông; ứng dụng công nghệ số để tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội; hỗ trợ hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận thông tin, nhất là tại địa bàn các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và thay đổi hành vi của người dân về giảm nghèo bền vững trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Thu Hà –  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Độ ẩm:

Gió:

Quản lý văn bản
Một cửa điện tử

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

641439

Trực tuyến : 6

Hôm nay : 163

Hôm qua : 294